back to top
Ana SayfaMeme OperasyonlarıMeme DikleştirmeMeme Ucu ve Areola İçin Olan Kozmetik İşlemler

Meme Ucu ve Areola İçin Olan Kozmetik İşlemler

0
(0)

Plastik cerrahi, işlevi yerine getirmek, görünümü iyileştirmek ya da her ikisi için dokuların değiştirilmesini ya da yeniden şekillendirilmesini içerir. Çoğu durumda kozmetik plastik cerrahide önemli sonuçlar yaratacak, yüz, göğüs ya da vücut ile ilgili büyük operasyonlar gerçekleştirilir. Ancak konu göğüs ve memeler olduğunda, bu bölgenin en küçük ve en merkezi anatomik bölgesi olan meme ucu ve areola (meme ucu etrafındaki renkli, dairesel bölge) en çok ilgi çeken kısımdır. Diğer birçok fiziksel özellikte olduğu gibi bazı özellikler genetiktir ve doğumdan beri mevcuttur. Bazıları işe gelişimsel, hormonal ya da tıbbi faktörlere bağlı olarak oluşmuştur. Meme ucu ya da areola bölgelerinin bazı özelliklerinden memnun olmayan birçok hasta, bu bölgelerin görünümünü iyileştirmek için tasarlanan kozmetik operasyonlardan haberdar olmayabilir.

Vanity
Trustpilot4.7

Operasyonlar hakkında Vanity Doktorlarından bilgi almak ister misiniz?

Vanity Estetik olarak düşündüğünüz operasyon hakkında sizlere bilgi verebiliriz.

Doktora Sor

Bu yazı yalnızca meme ve meme ucu için uygulanan estetik işlemlere odaklanacaktır. Kanser sebebiyle alınma ya da travma sonrası gibi sebeplerle meme ucunun olmadığı durumlarda yeni bir meme ve areola yaratılmasını sağlayan başka rekonstrüktif teknikler de vardır. Aşağıda, meme ucu ve areola için en sık tercih edilen estetik operasyonların bazıları açıklanmıştır.

Alçakta Duran Meme Uçları İçin Meme Ucu Dikleştirme

Kadınların memeleri ile ilgili en büyük kozmetik endişelerinden biri, meme uçlarının çok alçakta durmasıdır. Bu durumun tıbbi ismi ‘ptozis’tir. Bu görünüm, genellikle memeleri büyümüş olan kadınlarda ya da cilt yaşlandıkça ve meme uçları aşağı sarkınca ya da aşağı doğru konumlandığında olur. Meme uçlarını daha estetik bir konuma getiren meme ucu ptozisinin düzeltilmesi, meme uçları arasında fazla boşluk ya da az boşluk olması durumunda da meme uçlarını yeniden konumlandırabilir. Meme ucu dikleştirme, hem meme dikleştirme hem de meme küçültme operasyonlarının bir parçasıdır. Bu iki operasyon da sırayla sarkık ve büyük memeleri düzeltir. Küçük memeleri olan ve ptozis miktarı küçük olan hastalarda meme dolgunluğunu protezlerle arttırmak, meme ucunu küçük bir miktar dikleştirir ve ayrı bir işleme duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Meme ucunun yerinin değiştirilmesini içeren her cerrahi işlem, areola çevresinde bir yara oluşturacaktır. Operasyon sırasında meme uçlarına giden sinirleri ve kan damarlarını korumak, meme ucu hissini ve emzirme imkanını korumak için gereklidir. Meme ucu dikleştirme operasyonu bir meme için ya da her iki meme için uygulanabilir. Operasyon hemen sonuç verir ve meme uçları farklı seviyelerde olan hastalarda simetri miktarını arttırabilir.

Büyük Meme Uçları İçin Meme Ucu Küçültme  

Büyük, sarkık, aşağı doğru olan meme uçları, kadınlarda genelde emzirme sırasında bebek tarafından sürekli emme sebebiyle emzirme sonrası oluşur ama genel meme boyutundan bağımsız olarak, meme gelişimi ile ilgili normal bir durum olarak da ortaya çıkabilir. Meme ucu hipertrofisi adı verilen, normalden büyük olan meme uçlarının küçültülmesini isteyen hastalar, genelde meme uçlarının çıkıntısından memnun değildir ve bu durum, hastaların giysilerinin içinden fazlaca dikkat çekmesine ya da hoş görünmemesine sebep olabilir. Buna ek olarak, meme ucu hipertrofisi, sürekli giysilere sürtünme sebebiyle iritasyona ve aşınmaya sebep olabilir, bu da duyulan rahatsızlık miktarını arttırabilir.

Meme ucu hipertrofisi, birkaç teknik ile cerrahi olarak düzeltilebilir ve böylece daha küçük, daha az sarkık ve daha çekici bir meme ucu yaratılabilir. Sadece bir meme ucunun büyütüldüğü durumlarda, daha büyük olan meme ucunun küçültülmesi meme uçlarının simetrisini iyileştirebilir. Buna ek olarak, şekli düzgün olmayan meme uçları, daha simetrik ve yuvarlak görünmeleri için cerrahi olarak düzeltilebilir. Meme ucu küçültme operasyonu, lokal anestezi ile, iyileşme süresi minimum olan tek başına bir operasyon olarak uygulanabilir. Ya da bu işlem meme büyütme, meme dikleştirme ya da meme küçültme operasyonları gibi diğer meme operasyonları ile birlikte gerçekleştirilebilir.

İçe Dönük Meme Uçlarının Düzeltilmesi

İçe dönük ya da geri çekilmiş meme uçları, memeler yüzeyin ya da cildin altında durduğunda ve normal çıkıntılığı kaybettiğinde oluşur. Bu durum, çocuklukta, ergenlik döneminde memeler gelişirken ya da ileride yetişkinlik döneminde meydana gelebilir. Bazı kadınlarda içe dönük meme dokusu emzirme sonrası küçüldüğünde oluşan değişiklikler sonucu oluşur. Nadir durumlarda bunun sebebi meme kanseri olabilir. İçe dönük meme uçları, süt kanalları etrafındaki yaralar ya da meme içinden geçen ve meme uçlarının üstüne açılan süt kanallarının kendisinin küçülmesi sebebiyle oluşur.

Meme ucunun içe dönüklüğünün hafiften daha ağıra doğru bir dizi farklı derecesi vardır. Meme ucunun içe dönüklüğünün hafif olduğu durumlarda meme uçları ara sıra içe dönüktür ama uyaranlara karşı hemen dik duruma gelir ancak içe dönüklüğün daha ciddi olduğu durumda meme uçları areola yüzeyinin altına çekilmiştir ve meme uçlarının manuel olarak ortaya çıkmaları sağlanamaz. Cerrahi düzeltme, alttaki dokuyu serbest bırakan bir işlemi içerir ve süt kanallarının transeksiyonu yapılmasını gerektirebilir, bu da ileride emzirmeyi imkansız hale getirebilir. Ameliyat, lokal anestezi ya da damar yoluyla verilen anestezi ile uygulanır. Sonuçlar hemen görülür ve hasta memnuniyeti oranı yüksektir. İşlem, meme üstünde uygulanan diğer estetik cerrahi işlemlerle birleştirilebilir.

Aksesuar Meme Dokusu ve Fazlalık Meme Uçları

Meme ucu ve pigmentli areola bölgesinde fazlalık meme dokusu oluşması bazen hem kadınlarda hem erkeklerde meydana gelir. Aksesuar meme dokusu ve fazlalık meme uçları adı verilen bu durum, genelde göğüs ve karın bölgelerinin yan kısmı boyunca koltukaltlarının önünde geniş bir V şekli oluşturan memeli süt hattı boyunca oluşur. Küçük, dairesel, pigmentli deri lezyonları olarak oluştuğunda benlere ya da diğer iyi huylu cilt pigmentasyonlarına benzeyebilir. Alternatif olarak, hamilelik ya da emzirme sırasındaki hormonların etkisine bağlı olarak deri altında fark edilir kitleler halinde de oluşabilir. Genelde tedavi gerektirmese de bu durumlar göze hoş görünmeyebilir ve özellikle aksesuar meme dokusu süt verirse hastalar için utanç kaynağına dönüşebilir. Bunun için genel olarak uygulanan tedavi cerrahi kesidir ve bu, fazlalık meme uçları ve areolanın tamamen alınması ile birlikte meme dokusunun kalıcı olarak alınmasına yol açar.

Areola Düzensizliği ya da Asimetrisi Durumunun İyileştirilmesi

Farklı şekil ya da boyut gibi memelerde bir derce asimetri olması normaldir. Meme asimetrisinin hafif olduğu durumlarda sadece pigmentli areola bölgesi de asimetriye dahildir. Sıklıkla, areola çapı ya da şekli (yuvarlak yerine oval ya da damla şekli) ile ilgili küçük bir farklılık vardır. Areola bölgesinin cerrahi olarak düzeltilmesi sırasında, daha iyi kozmetik sonuçlar ve simetrinin sağlanması için pigmentli areolanın yanındaki derinin bir kısmı alınır ve dikiş atılır. Areola küçültme ya da büyütme operasyonu tercih eden hastalar için areolanın istenen çevresinin belirlenmesi için ortalanan çemberler kullanılabilir.

Meme büyütme ya da meme küçültme operasyonları geçiren kadınlar da meme uçlarının estetik olarak daha güzel görünen bir bölgeye getirilmesi operasyonundan memnuniyet duyacaktır, bu işlem operasyonlarının bir parçasıdır. Bu operasyonlarda meme uçlarını kaldırmak için yapılan kesi aynı zamanda areolanın çapı ve şekli ile ilgili değişiklikler yaratmak için de kullanılabilir.

Yumrulu memeleri olan, yani meme dokularının sıkışık olmasından mustarip kadınlarda areola önemli oranda büyümüş ve meme dokusu ve meme derisine oranla oransız olarak görünebilir. Bu hastalarda, deformite ve simetri derecesi gibi değerlendirmelere bağlı olarak en iyi kozmetik sonuca ulaşmak için yapılan cerrahi müdahale esnasında meme dikleştirme ya da protezlerle meme büyütme operasyonu sırasında areola küçültülür.

Erkekler İçin Göğüs İyileştirmesi

Daha çekici bir göğüs isteyen erkekler için esas sorun genelde pektoral kasların üstünde ekstra göğüs dokusu oluşmasıdır. Bu duruma jinekomasti adı verilir. Jinekomasti, genelde ergenlik çağındaki ya da orta yaşlardaki erkeklerde oluşur. Daha ciddi durumlarda bu durum üstteki derinin esnemesine neden olur ve meme dokusunun sarkmasına yol açar. Fazlalık meme dokusu üzerinde meme ucu veya aerola, bir ya da her iki kısımda da hoş olmayan bir konuma gelebilir. Meme dokusu ciddi miktarda geliştiğinde meme ucu aşağıda konumlanabilir ve meme tümseğinden sarkıyor gibi görünebilir. Buna ek olarak, areolanın kendisi orantısız olarak büyüyebilir, bu sırada meme ucu küçülmüş ya da cilt seviyesinin altında ters konumda duruyor olabilir. Meme ucunu daha çekici bir konuma yeniden getirmek, meme ucu dönmesini ve areolanın küçülmesini düzeltmek, benzer kesiler kullanılarak jinekomasti düzeltilmesi sırasında gerçekleştirilebilir. Bu işlemler, erkeklerin hem fiziksel görünüşünü hem de duygusal sağlıklarını olumlu etkiler.

Yukarıdaki endişelerden herhangi birine çözüm oluşturmak için plastik cerrahiyi düşünüyorsanız, her zaman uygun olan birçok seçenek konusunda bilgili ve deneyimli olan kurul onaylı bir plastik cerrah seçin. Herhangi bir operasyona karar vermeden önce cerrahi alternatifler hakkında konuşmanız ve her birinin olumlu ve olumsuz yönlerini anlamanız, en yüksek memnuniyete ulaşmanızı sağlayacaktır.

Ne Düşünüyorsunuz?

Meme ucu ve areola bölgeleri için estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz? Hangi operasyonu tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Bu konuda bir estetik cerrahla görüştünüz mü? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi, bizimle ve okuyucularımızla paylaşın!


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz ya da Vanity Estetik hekimlerine danışınız. Yukarıda okumuş olduğunuz içerik aşağıdaki kaynaklar referans alınarak hazırlanmıştır.

Kaynaklar

N.S. Sarhadi MBBS https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007122696902180

Bu yazı sizin için ne kadar faydalıydı?

Yıldızlara tıklayarak puan verin

Ortalama puan 0 / 5. Puanlama sayısı: 0

Henüz puanlama yapılmamış! Yazıyı ilk puanlayan siz olun.

CEVAP VER

Lütfen yorum bırakın!
Lütfen isminizi giriniz

En Çok Okunanlar

Kilo Verme

En Hızlı Kilo Verme Yöntemleri Nelerdir?

0
Fit bir vücuda sahip olmak, kadın erkek herkesin arzuladığı bir durum. Ancak bazen hareketsiz yaşam tarzı, bazen doğuştan gelen bazı hastalıklar ve hormonal bozukluklar,...
Vanity
Trustpilot4.7

Operasyonlar hakkında Vanity Doktorlarından bilgi almak ister misiniz?

Vanity Estetik olarak düşündüğünüz operasyon hakkında sizlere bilgi verebiliriz.

Doktora Sor

Son Yazılar

Yazın Estetik Ameliyat Sonrası Bakım Nasıl Olmalı?

0
Estetik ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli?Doktorun talimatlarını takip edin: Ameliyatı gerçekleştiren doktorunuzun verdiği talimatlara tam olarak uyun. Bu talimatlar, yara bakımı, ilaç kullanımı, aktivite...