VANITY Gizlilik Politikası

FERMED Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Şirketimiz” veya “biz”, “FERMED” veya “VANITY”)

Hastamız olarak size değer verir ve gizliliğinizin önemini kabul ederiz. Faaliyetlerimizi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve diğer ilgili yasalar dahil olmak üzere yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak yürütmekteyiz. Bu Gizlilik Politikası, size en iyi düzeyde hizmet sunmak için kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi belirtmeyi amaçlamaktadır.

Topladığımız Kişisel Veriler

Aşağıdakiler dahil kişisel verilerinizi toplar ve işleriz:

 • Adınız, soyadınız, imzanız, uyruğunuz, fotoğrafınız, doğum tarihiniz, pasaport veya diğer kimlik belgeleri bilgileriniz vb. dahil olmak üzere kimlik bilgileri;
 • Telefon numaranız, ve e-posta adresini z dahil olmak üzere iletişim bilgileri;
 • IBAN numaranız, banka hesap bilgileriniz ve ödemeler için gerekli diğer veriler dahil olmak üzere finansal ve ödeme bilgileri;

Özel olarak talep edilmedikçe, bize herhangi bir Hassas Kişisel Veri (örneğin ırksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, genetik veriler, biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler veya gerçek bir kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimi ile ilgili veriler) göndermemenizi ve Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla ifşa etmemenizi rica ederiz.

Collection Method of Your Personal Data

Kişisel verilerinizi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde toplarız:

 • E-posta, telefon, SMS, faks, posta, kargo veya basılı ya da elektronik form aracılığıyla doğrudan sizden;
 • İş ortaklarımızdan.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz:

 • Ürün ve/veya hizmet satın almak,
 • İş sürekliliğimizi planlamak, denetlemek ve yönetmek,
 • Tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza ve diğer üçüncü taraflara karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Genel kayıt tutma işlemlerini yönetmek,
 • Yürürlükteki yasalar kapsamındaki yasal yükümlülüklerimize uymak, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkililer de dahil olmak üzere kamu ve devlet yetkililerinden gelen taleplere yanıt vermek ve ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerini karşılamak.

Kişisel verilerinizi GDPR Madde 6(1)’de belirtilen aşağıdaki temellere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 • Sözleşmemizin ifası için işlemenin gerekli olması,
 • İşleme, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir,
 • Kontrolör veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatlerimiz için, bu menfaatlerin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla işleme gereklidir.

Özel kategorilerdeki kişisel verilerinizi GDPR Madde 9(2)’de belirtilen aşağıdaki temellere dayanarak toplar ve işleriz:

 • Kişisel verilerinizi işlememiz için bize açıkça onay vermiş olmanız,
 • Açıkça kamuya açıklanan kişisel verilerle ilgili veri işlemeleri,
 • Hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya mahkemelerin adli sıfatıyla hareket ettiği durumlarda gerekmesi halinde

Size pazarlama ile ilgili bilgileri yalnızca, yasal olarak gerekli olduğu durumlarda, bu iletişimleri almayı tercih ettikten ve istediğiniz zaman vazgeçmeniz için fırsat sağladıktan sonra sağlayacağız.

Kişisel Verilerinizin İfşası

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde paylaşıyoruz:

 • Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla çalışanlarımız, şirket yöneticileri ve temsilcileri, iş/çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimizle;
 • Yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak veya geçerli yasalara uygun olarak haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak veya savunmak için hükümet ve düzenleyici makamlar ve diğer kuruluşlar.

GDPR’ye uyum için, AEA dışında bulunsun ya da bulunmasın, tedarikçilerimizin ve iş veya çözüm ortaklarımızın geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini almasını ve yalnızca tarafımızca belirtilen amaçlar için kullanmasını sağlarız.

Sizin Haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan veya belirli ülkelerden iseniz, (bazı istisnalar ve kısıtlamalarla) aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Erişim: Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bilgi talep etme ve bu kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme: Hakkınızdaki yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve hakkınızdaki eksik kişisel bilgilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz: Meşru menfaatlerimize (yukarıda açıklandığı gibi) dayanan kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme: Doğrudan hizmet üzerindeki ilgili işlevi kullanarak hesabınızı silebilirsiniz.
 • Otomatik karar verme: Hakkınızda verilen ve yalnızca otomatik işlemeye dayanan bir karara, bu kararın sizinle ilgili yasal veya benzer şekilde önemli etkiler yaratması durumunda itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Kısıtlama: Bizden kişisel verilerinizi işlememizi kısıtlamamızı isteme hakkına sahipsiniz, böylece kısıtlama kaldırılana kadar bu kişisel verileri artık işlemeyiz.
 • Taşınabilirlik: Bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve belirli durumlarda bu kişisel verilerin başka bir kuruluşa aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz.
 • Şikâyet: Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda endişeleriniz varsa yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikayette bulunabileceğiniz veri koruma makamı özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya bizim yerleşik olduğumuz yer olabilir.

Yukarıdaki haklardan herhangi birini, istediğiniz zaman, kimliğinizin bir kanıtı, örneğin kimlik kartınızın veya pasaportunuzun bir kopyası veya geçerli başka bir kimlik belgesi ile birlikte aşağıdaki [iletişim formu] aracılığıyla bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

Bazı durumlarda, böyle bir açıklama yapmak diğer hastalarımıza karşı yasal yükümlülüklerimizi ihlal edecekse veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelik tarafından engelleniyorsa, sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişmenizi sağlayamayabiliriz.nasıl bir engel bu?

İzni Geri Çekme Hakkı

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması için onay verdiyseniz, onayınızı tamamen veya kısmen geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmek için lütfen size gönderilen herhangi bir pazarlama mesajındaki devre dışı bırakma bağlantılarını izleyin veya [iletişim formu] aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Onayınızı geri çektiğinize dair bildirim aldıktan sonra, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için daha fazla işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler olmadıkça, bilgilerinizi başlangıçta onayladığınız amaç(lar) için artık işlemeyeceğiz.

Çocukların Kişisel Verilerinin Toplanması

Çocukların gizliliğini korumaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, 16 yaşın altındaki hiçbir çocuğun kişisel verilerini toplamamak için çaba gösteriyoruz. Hizmetlerimizle ilgili olarak çocuğunuzun gizliliği hakkında herhangi bir endişeniz

varsa veya çocuğunuzun kişisel verilerini bize vermiş olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. Bu tür kişisel verilerin kayıtlarımızdan derhal silinmesini sağlarız.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imhaya karşı korumak için, işlemenin içerdiği riskleri ve kişisel verilerin niteliğini dikkate alarak uygun ve makul teknik ve organizasyonel önlemler uyguluyoruz. Bu tür teknik ve organizasyonel önlemler şunları içerir:

 • Veri sunucularımızı son teknoloji ürünü anti-virüs programları ve benzeri yazılımlarla korumak,
 • Binalarımıza ve tesislerimize fiziksel erişimin sınırlandırılması ve kaydedilmesi,
 • Veri sunucularımıza erişimin sınırlandırılması ve kayıt altına alınması,

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verilerinizi yalnızca, yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini yerine getirme amaçları da dahil olmak üzere, topladığımız amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece ve şirketimizin hizmet sunması için gerekli olduğunda, ilgili saklama süresinin sonuna kadar saklayacağız.

Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek için, kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate alırız.

Geçerli saklama süresinin sona ermesinin ardından, kişisel verilerinizi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde silecek veya imha edeceğiz.

Üçüncü Taraf Sitelere Bağlantılar

Web sitemiz, gizlilik uygulamaları şirketlerimizinkinden farklı olabilecek diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu sitelerden herhangi birine kişisel bilgilerinizi gönderirseniz, bilgileriniz bu sitelerin Gizlilik Politikalarına tabi olacaktır. Ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sitesinin Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı öneririz.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Kişisel verilerinizi işleme şeklimizdeki herhangi bir değişikliği veya değişen yasal gereklilikleri yansıtmak için bu Politikayı zaman zaman güncelleme ve değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Gelecekte Politikamızda yapabileceğimiz tüm değişiklikler bu sayfada yayınlanacak ve uygun olduğu durumlarda size e-posta ile bildirilecektir. Politikamızdaki güncellemeleri veya değişiklikleri görmek için lütfen sık sık tekrar kontrol edin.

Contact us

Gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen bize bir mesaj göndermek için iletişim formumuzu kullanın. Bizimle yukarıda belirtilen adresimizden posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz.