Meme Protezi: Doğru mu, Değil mi?

0
2792
meme protezi

Son araştırmalara göre meme protezi ile büyütme operasyonu, en popüler estetik ameliyattır. Her yıl, silikon jel, salin ve diğer protez yöntemleri ile birçok kadın meme büyütme operasyonu olur. Ameliyatın popülaritesi ile birlikte medyanın ameliyata ilgisi ve operasyonla ilgili tartışmalar artar. Aynı şekilde meme büyütme operasyonuyla ilgili bilimsel gerçeklere değil halkın bilgisine bağlı olarak bazı yaygın varsayımlar ortaya çıkar. Meme büyütme ameliyatı olmayı düşünen birçok kadından biriyseniz, operasyonla ilgili mitleri gerçeklerden ayırmanıza yardım edecek olan bazı bilimsel bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

“Tüm protezler 10 yıl sonra değiştirilmelidir”

Meme protezleri, on yıldan uzun süreli dayanması beklenmeyen protez araçlardır. Her ameliyatta kullanılan yabancı maddelerin oluşturduğu komplikasyon riskleri olduğu gibi meme protezleri ile de ilişkilendirilen bazı komplikasyonlar vardır. Protezlerin değiştirilmesi gerekmesinin en yaygın sebepleri arasında parçalanma, sızıntı ve kapsüler kontraktür vardır. Salin protezler sızıntı yaparsa salin vücut tarafından yeniden edilir ancak silikon protezler sızıntı yaparsa dışarı çıkan silikon jelin ameliyatla alınması gerekir. Kapsüler kontraktür, protez etrafında anormal bir yara oluşması ve memede ağrı ve sertleşme yapması durumudur. Bu durum genelde ilerler, memede deformasyona ve protezin yerinin değişmesine yol açar. Kapsüler kontraktür, tek memede ya da iki memede, protezden sonra herhangi bir vakitte gerçekleşebilir. Aynı şekilde parçalanma ve sızıntı ameliyattan sonra herhangi bir zaman oluşabilir. Protezlerin yerleştirilmesinden sonra ne kadar çok zaman geçerse sızıntı ya da parçalanma riski o kadar artar ama 10. yılda protezlerin alınması ya da değiştirilmesi için kesin bir gösterge yoktur. Meme protezinin alınması ya da değiştirilmesi, bu komplikasyonlardan biri oluşursa, ancak o zaman düşünülmelidir. Buna ek olarak tüm kadınlar için rutin kontroller yaptırılması tüm kadınlara önerilir. Bu rutin kontroller arasında, hastanın yaşına ve meme hastalıkları için taşıdığı risk faktörlerine bağlı olarak meme muayeneleri, mamogramlar, sonogramlar ve MR bulunur. Rutin kontrol, protezler ve uygun olan iyileştirici müdahaleleri belirlemek için gereklidir.

“Meme protezleri otoimmün hastalıklarına sebep olur”

Bazı hastaların meme protezleri sebebiyle bazı sağlık problemleri ve hastalıklar yaşadığı ile ilgili bazı durumlar vardır ve bu durumlar basının yüksek ilgisiyle karşılaşmıştır. Protezleri olan yüzbinlerce kadın ile yapılan belli çaloşmalar, protezler ve sistemik ya da otoimmün hastalıklar arasında bir bağ olduğu iddiasını reddetmektedir. Aynı zamanda, 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan protezler, güvenliklerini ve etkililerini belirlemek için günümüzdeki protezler gibi detaylı testler ve veri toplaması süreçlerine tabi olmamıştır.

“Memeler emzirme sırasında tehlikelidir”

Meme büyütme operasyonu geçiren kadınların çoğu 20’li ve 30’lu yaşlarındadır. Bu kadınlar operasyondan sonra hamile kama durumları olması halinde bebek için oluşacak potansiyel riskleri düşünmelidir. Çalışmalar, salin ya da silikon meme protezleri olan kadınların emzirdiği bebekler için hiçbir tıbbi risk olmadığını ortaya koymuştur. Hamilelik, meme dokusunda birçok hormonal etkiye sebep olur ve memelerin boyutunu, şeklini ve protezlere bağlı olarak görünümünü değiştirebilir. Meme büyütme operasyonunun ileride olabilecek bir hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Meme büyütme operasyonunda meme dokusu kesilip parçalanacağı için meme ucundaki his ve emzirme etkilenebilir. Plastik cerrahlar, protezlerin yerleştirilmesi sırasında meme ucundaki his ve emzirme ile ilgili bir değişiklik olmaması için belli teknikler kullanabilir. Bu teknikler arasında:

  • Periareolar kesi (meme ucu etrafında) yerine meme altı kesisi (memenin altındaki kat kısmında) ya da aksiller kesi yapmak
  • Protezi meme altına (subglandular) yerleştirmek yerine kas altına (subpektoral) yerleştirmek
  • Geniş keşiden kaçınmak ve meme ucu hissini yaratan sinirlerin olası parçalanmasını önlemek için daha küçük bir protez seçmek

Hiçbir meme ameliyatı olmayan bazı kadınların buna rağmen emzirme ile ilgili sorun yaşamasının mümkün olduğunu hatırlamak da önemlidir. Bunun sebebi süt boruları ya da meme ile ilgili anatomik anomalilerdir.

“Kadınlar istedikleri kup bedenini seçebilirler”

Günümüzde mevcut olan yüzlerce çeşit meme protezi türü ve boyutu sayesinde meme büyütme operasyonunun bir sürü farklı olası sonucu vardır. Ameliyattan beklenen kup bedeni tamamen tahmin edilemez. Bunun birincil sebebi her kup bedeninin her protez üreticisi tarafından farklı olarak belirlenmesidir. En doğal sonuçlar için seçilen protez hastanın kendi meme boyutlarına ve özelliklerine uygun olmalıdır. Bu uygunluk meme genişliği, çapı ve meme duvarındaki konumunu içerir. Küçük, dar bir memeye çok büyük bir protez yerleştirilmesi büyük olasılıkla protezin belirgin hale gelmesine ya da memenin üst kısmında protezin köşelerinin görünmesine sebep olacaktır. Dikkate alınması gereken başka bir konu protezlerin kendisinin ağırlığı ve protezlerden gelen basıncın meme dokularını esnetme etkisi ve yerçekiminin aşağı yönde olan çekimidir. Konu meme protezi seçimi olduğunda uzun vadede daha büyük protezler daha iyi değildir.

“Herhangi bir estetik cerrah meme büyütme operasyonunu gerçekleştirebilir”

Meme büyütme operasyonunun hem fiziksel hem psikolojik faydaları vardır. Bu ameliyattan sonra hastaların çoğunun özgüvenleri gelişir özsaygıları artar. Hastalar plastik cerrahlarını seçerken “kozmetik” cerrahlar ile “plastik” cerrahların farklı olduğunu bilmelidir. Yalnızca yıllar süren yoğun eğitimden ve sözlü ve yazılı testlerden geçen kurul onaylı plastik cerrahlar kurul onayı alabilir. Meme büyütme operasyonu görece basit bir operasyon gibi görünebilir ama en iyi sonuçlara ancak kalifiye bir plastik cerrahla geçen uzun ve kapsamlı bir sürecin sonunda ulaşılır. Bu süreç:

  • Meme boyutu ve şekli de dahil olmak üzere her hastanın anatomisinin operasyondan önce; meme simetrisi ya da asimetrisi; meme dokusunun özellikleri, meme ucu-areola ve cilt; meme sarkmasının (ptozis) derecesi; ek olarak meme dikleştirme operasyonunun gerekip gerekmediğini belirlemek için detaylı olarak inceleme yapmak.
  • Her hastanın operasyon sonrası istedikleri ve arzuları ve olası sonuçlara ilişkin sınırlayıcıların analizi anlaşılarak görüşme yapmak
  • Hastalara protez seçimi konusunda en iyi öneride bulunabilmek için, silikon jel, jelibon protezler, yuvarlak ve anatomik “damla” şeklindeki protezler dahil olmak üzere tüm meme protezi çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
  • İstenen sonuçlara ulaşmak için farklı cerrahi teknikleri uygulayabilmek ve bu konuda deneyim sahibi olmak
  • Hastaları operasyondan sonra oluşabilecek sonuçları belirlemek için yakından, ilgiyle takip etmek

Hiçbir plastik cerrahi operasyonunun yapamadığı gibi meme büyütme operasyonu da hiçbir sonucu garanti edemez ama meme büyütme operasyonu geçiren hastaların çoğu sonuçlardan oldukça memnundur. Bu operasyonu geçirenlerin görece küçük bir yüzdesi revizyon ameliyatı geçirir ya da protezlerini aldırır. Hastanın operasyondan önce gerçeği söylentiden ayırt etmesi çok önemlidir. Hasta, meme büyütme operasyonunun sonuçlarından memnun olmak için operasyondan önce gereken bilgileri edinmelidir.

Ne Düşünüyorsunuz?

Meme büyütme ameliyatı ile ilgili verdiğimiz bilgileri faydalı buldunuz mu? Konuyla ilgili paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz veya deneyimleriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

CEVAP VER

Lütfen yorum bırakın!
Lütfen isminizi giriniz